Rejonowy Turniej Piłki Koszykowej dziewcząt i chłopców w ZS nr 15 Gdynia - Chwarzno.

 

dziewczęta -  III miejsce

 

chłopcy      -  III miejsce
 

Gratulujemy!

Dnia 26.02.15r ramach zajęć wychowania fizycznego z klasą IIa i IIIc dziewcząt, byłyśmy na Lodowisku Miejskim. W radosnej atmosferze uczyłyśmy się i jeździłyśmy na łyżwach. Zajęcia te są nie lada atrakcją i uczniowie chętnie w nich uczestniczą. Bawiłyśmy się świetnie.

 

Janina Synak

 

Z okazji zbliżającego się dnia Matematyki  zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na Turniej Matematyczny,który odbędzie się w czwartek 12 marca o godz. 12.00

Turniej Matematyczny składa się z 36 pytań z zakresu matematyki i nauk pokrewnych. Pytania będą wyświetlane w postaci prezentacji multimedialnej.

W konkursie będą brały udział zespoły trzyosobowe.

Czas odpowiedzi na każde pytanie będzie ograniczony.

Osoby zainteresowane mogą się zgłosić do:

p. M. Czubak lub p. E. Grzegorczyk do środy - 11.03.

NAGRODY : Świetna zabawa oraz

I miejsce-  ocena celująca z matematyki oraz NIESPODZIANKA!

II miejsce-  ocena celująca z matematyki

III miejsce - ocena bardzo dobra z matematyki

 

 

  • Rekrutacja do Gimnazjum nr 10

składanie dokumentów

od 26 czerwca do 1 lipca 2015 r. do godz. 12.00

Ankiety rekrutacyjne przyjmujemy od marca 2015 roku.

  • Ogłaszanie list kandydatów przyjętych do gimnazjum:

3 lipca 2015 roku o godz. 12.00

GIMNAZJUM NR 10 TO MĄDRY WYBÓR!

Zapraszamy!

                             

                           

Gimnazjum nr 10, Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących, VI Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące w dniach 9-13 marca 2015 r. zaplanowały projekt edukacyjny pt. "Tydzień Równości". Projekt ten realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu "Szkoła Równego Traktowania" Fundacji im. prof. Bronisława Geremka, z którą nasze szkoły nawiązały współpracę.   Nauczyciele koordynatorzy brali udział w szkoleniach prowadzonych przez prawników, trenerów antydyskryminacyjnych i innych specjalistów zajmujących się tą tematyką. Pan wiceprezydent Gdyni,  Bartosz Bartoszewicz objął projekt „Tydzień Równości” swoim patronatem.

Nasi uczniowie spotykając się z przejawami dyskryminacji nie zawsze potrafią je zidentyfikować, sami nieświadomie posługują się mową nienawiści. Celem projektu jest uświadomienie uczniom potrzeby przeciwdziałania przejawom wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Zależało nam na współpracy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz uczniów słyszących i niesłyszących.  Projekt przewiduje zadania w zakresie przeciwdziałania dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym oraz kobiet, szczególnie w sferze zawodowej i ekonomicznej.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

  • warsztaty na temat dyskryminacji osób niepełnosprawnych i jej przeciwdziałaniu
  • filmowa sonda uliczna nt. dyskryminacji niepełnosprawnych
  • debata oksfordzka o pozycji kobiet w społeczeństwie
  • warsztaty przeciwko przemocy.

Część zajęć przeprowadzą profesjonalni trenerzy z Fundacji im. prof. B. Geremka. Finał podsumowujący działania przeprowadzone w wybranych 60 szkołach z całej Polski odbędzie się pod koniec maja  2015 roku w siedzibie  Sejmu RP.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom młodzi ludzie staną się orędownikami działań antydyskryminacyjnych, a tym samym przyczynią się do rozwoju bardziej tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa.

 

Koordynatorkami Projektu są panie: Małgorzata Onasch –Ptaszyńska, Maria Łojek- Kurzętkowska.

       W czwartek 26 lutego odbył się apel podsumowujący pracę w I semestrze roku szkolnego. Poznaliśmy najlepszych uczniów, którzy mogą pochwalić się  osiągnięciami w nauce, rozmaitych konkursach czy zawodach sportowych. Pani Dyrektor wręczyła osobom ze 100% frekwencją vouchery do kina ufundowane przez Radę Rodziców. Ponadto klasy z najwyższą średnią ocen oraz najlepszą frekwencją udadzą się wraz z wychowawcami do U7, te wyjścia obędą się również dzięki wspaniałomyślności Rady Rodziców.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy serdecznie i mamy nadzieję, że na koniec roku szkolnego będzie tych osób jeszcze więcej.

  W ramach realizacji szkolnego programu profilaktyki, w środę 25 marca, uczniowie klas I i II uczestniczyli w warsztatach dotyczących szkodliwości zażywania substancji uzależniających. Spotkanie prowadził lekarz z Pomorskiego Centrum Toksykologii.

JSN Kido template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd