Spieszymy poinformować, że nasza drużyna w składzie: Daria Lemańczyk, Arkadiusz Koszałka, Jakub Pobłocki i Roman Repeka  wzięła udział w finale projektu debat oksfordzkich pod tytułem „Młodzi debatują”. Organizatorami konkursu były VI  i IX LO w Gdyni. Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia z zakresu etyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i filozofii. Rywalizacja odbywała się według reguł debaty oksfordzkiej. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością argumentacji, poradzić sobie z publicznym wystąpieniem, nie zapomnieć o precyzji i poprawności językowej a wszystkie te umiejętności prezentować przed licznie zgromadzoną publicznością. Drużynę wspierała mentorka Kamila z IX LO i nasi wierni kibice z III A.

Justyna Jellonnek