Konkurs międzyszkolny   „100 polskich przysłów i cytatów na 100-lecie Niepodległej”  

 Już niedługo, bo 29.10.2018 odbędzie się w naszej szkole międzyszkolny konkurs, którego ideą jest wspólne, szerokie w odbiorze  świętowanie obchodów odzyskania niepodległości.

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych wszystkich gdyńskich szkół.

Uczestnictwo nie wymaga uzdolnień polonistycznych, a raczej zachęca do lektury tekstów literackich.

Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Gdyni.  
 Uczniom przygotowującym się do konkursu przypominamy listę lektur.

LEKTURY

1. „Przysłowia polskie”, red. Agata Hącia

2. K.K. Baczyński, „Elegia o…[ chłopcu polskim ]

3. J. Baran, „Ballada o emigrantach”

4. M. Białoszewski, „Namuzowywanie”

5. A. Fredro, „Zemsta”

6. K.I. Gałczyński, „Emigranci”

7. S. Grochowiak, „Rozmowa o poezji”

8. Z. Herbert, „Nike, która się waha”, „Pan Cogito myśli o Powrocie do rodzinnego miasta”

9. A. Kamiński, „Kamienie na szaniec”
10. J. Kochanowski, „Pieśń o spustoszeniu Podola”
11. J. Kofta, „Pamiętajcie o ogrodach”
12. I. Krasicki, „Hymn do miłości Ojczyzny”
13. A. Mickiewicz, „Reduta Ordona”, „Pan Tadeusz”
14. Cz. Miłosz, „Który skrzywdziłeś”, „Przy Piwoniach”,  
 „W mojej ojczyźnie”
15. C.K. Norwid, „Język ojczysty”, „Moja piosnka”
16. A. Osiecka, „Orszaki”, „Czerwone maki na entej ulicy”
17. T. Różewicz, „List do ludożerców”
18. H. Sienkiewicz, „Latarnik”
19. J. Słowacki, „Testament mój”
20. E. Stachura, „Człowiek człowiekowi”, „Ite missa est”
21. L. Staff, „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”
22. W. Szymborska, „Koniec i początek”, „Sto pociech”,
 „Muzeum”
23. J. Twardowski, „Zdjęcie z krzyża”