• Rekrutacja do Gimnazjum nr 10

składanie dokumentów

od 26 czerwca do 1 lipca 2015 r. do godz. 12.00

Ankiety rekrutacyjne przyjmujemy od marca 2015 roku.

  • Ogłaszanie list kandydatów przyjętych do gimnazjum:

3 lipca 2015 roku o godz. 12.00

GIMNAZJUM NR 10 TO MĄDRY WYBÓR!

Zapraszamy!

                             

                           

Gimnazjum nr 10, Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących, VI Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące w dniach 9-13 marca 2015 r. zaplanowały projekt edukacyjny pt. "Tydzień Równości". Projekt ten realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu "Szkoła Równego Traktowania" Fundacji im. prof. Bronisława Geremka, z którą nasze szkoły nawiązały współpracę.   Nauczyciele koordynatorzy brali udział w szkoleniach prowadzonych przez prawników, trenerów antydyskryminacyjnych i innych specjalistów zajmujących się tą tematyką. Pan wiceprezydent Gdyni,  Bartosz Bartoszewicz objął projekt „Tydzień Równości” swoim patronatem.

Nasi uczniowie spotykając się z przejawami dyskryminacji nie zawsze potrafią je zidentyfikować, sami nieświadomie posługują się mową nienawiści. Celem projektu jest uświadomienie uczniom potrzeby przeciwdziałania przejawom wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Zależało nam na współpracy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz uczniów słyszących i niesłyszących.  Projekt przewiduje zadania w zakresie przeciwdziałania dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym oraz kobiet, szczególnie w sferze zawodowej i ekonomicznej.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

  • warsztaty na temat dyskryminacji osób niepełnosprawnych i jej przeciwdziałaniu
  • filmowa sonda uliczna nt. dyskryminacji niepełnosprawnych
  • debata oksfordzka o pozycji kobiet w społeczeństwie
  • warsztaty przeciwko przemocy.

Część zajęć przeprowadzą profesjonalni trenerzy z Fundacji im. prof. B. Geremka. Finał podsumowujący działania przeprowadzone w wybranych 60 szkołach z całej Polski odbędzie się pod koniec maja  2015 roku w siedzibie  Sejmu RP.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom młodzi ludzie staną się orędownikami działań antydyskryminacyjnych, a tym samym przyczynią się do rozwoju bardziej tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa.

 

Koordynatorkami Projektu są panie: Małgorzata Onasch –Ptaszyńska, Maria Łojek- Kurzętkowska.

       W czwartek 26 lutego odbył się apel podsumowujący pracę w I semestrze roku szkolnego. Poznaliśmy najlepszych uczniów, którzy mogą pochwalić się  osiągnięciami w nauce, rozmaitych konkursach czy zawodach sportowych. Pani Dyrektor wręczyła osobom ze 100% frekwencją vouchery do kina ufundowane przez Radę Rodziców. Ponadto klasy z najwyższą średnią ocen oraz najlepszą frekwencją udadzą się wraz z wychowawcami do U7, te wyjścia obędą się również dzięki wspaniałomyślności Rady Rodziców.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy serdecznie i mamy nadzieję, że na koniec roku szkolnego będzie tych osób jeszcze więcej.

  W ramach realizacji szkolnego programu profilaktyki, w środę 25 marca, uczniowie klas I i II uczestniczyli w warsztatach dotyczących szkodliwości zażywania substancji uzależniających. Spotkanie prowadził lekarz z Pomorskiego Centrum Toksykologii.

Nasi uczniowie Adam Bartłomiejczyk i Jakub Choszcz wzięli udział w konkursie popularyzującym wiedzę nt. losów Danuty Siedzikówny „Inki”. Była to młoda dziewczyna, która w czasie wojny była sanitariuszką 5 Wileńskiej Brygady AK, pod koniec wojny została aresztowana przez UB, następnie była więziona, torturowana i stracona. Umierała z okrzykiem „Niech żyje Polska” na ustach. Jej osoba należy do grona Żołnierzy Wyklętych, których pamięć czcimy 1 marca. Konkurs zorganizowały europosłanka Anna Fotyga oraz posłanka Dorota Arciszewska - Mielewczyk.  Wyniki konkursu poznamy pod koniec miesiąca, ale ciekawe prace Adama (technika malarska) i Kuby (technika komputerowa- 2 prace) możemy podziwiać już dziś.

Justyna Jellonnek

 

UWAGA!!!

Zmiana terminu Konkursu Piosenki Europejskiej. Wszystkich uczestników zapraszamy serdecznie 5 marca 2015 roku do siedziby Gimnazjum nr 10 w Gdyni.

 

Termin zgłoszeń upływa 2 marca 2015 r.

W środę, tuż przed feriami zimowymi, gościliśmy w naszej szkole pana Krzysztofa Góreckiego i jego Teatr Historyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”. Uczniowie wzięli udział w fascynującej podróży do czasów Polski szlacheckiej, rządzonej przez Jagiellonów. Były to czasy, kiedy Rzeczypospolita zajmowała ogromny obszar, rozpościerający się niemal od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. A w szeregach naszej armii królowała najlepsza na świecie i najpiękniejsza kawaleria niepokonana husaria. Aktorzy gniewskiego Teatru Historycznego, poza rysem historycznym epoki, szczególnie interesująco przedstawili zagadnienia dotyczące kultury sarmackiej. Uczniowie mieli okazję poznać elementy stroju szlacheckiego, zrozumieć różnice między polską szablą a cudzoziemskim rapierem czy szpadą. Dużo uwagi poświęcono również uzbrojeniu kawalerii oraz piechoty a perłą w koronie była demonstracja pięknego stroju polskiego husarza. Sceny walk a także możliwość obejrzenia replik szlacheckich strojów i broni były dla uczniów sporym przeżyciem. Barwny i dowcipny wykład na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.