Loading...
ul. Miła 100, 70-000 Gdynia, Polska
Pn. - Pt. : 7.00 - 18.00
+48 123 456 789

Konsultacje z Nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami stanowią nieocenioną okazję do pogłębiania wiedzy, rozwiewania wątpliwości oraz indywidualnego podejścia do potrzeb ucznia. W Gimnazjum nr 10 szczególny nacisk kładziemy na otwartą komunikację między kadra pedagogiczną a uczniami. Nauczyciele naszej szkoły dedykują określone godziny w tygodniu na spotkania z uczniami, które mają na celu wsparcie ich w procesie edukacyjnym i pomaganie w rozwiązywaniu problemów związanych z materiałem lekcyjnym.

Aby skorzystać z konsultacji, wystarczy zapoznać się z harmonogramem dostępnym w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły. W zależności od nauczyciela możliwe jest także indywidualne umówienie się na spotkanie w dogodnym terminie. Zachęcamy uczniów do aktywnego korzystania z tej możliwości, gdyż jest to doskonały sposób na pogłębienie wiedzy, zrozumienie trudniejszych zagadnień czy przygotowanie się do egzaminów i testów.

Plan Zajęć 2023/2024

Dzień tygodnia Numer lekcji Klasa 1a Klasa 1b Klasa 2a Klasa 2b Klasa 2c Klasa 3a Klasa 3b
Poniedziałek 1 Matematyka Polski Historia Angielski WF Polski Matematyka
2 Angielski WF Biologia Fizyka Chemia Historia Biologia
3 WF Historia Geografia Matematyka Polski Angielski Geografia
4 Biologia Geografia Fizyka Chemia Historia Fizyka Angielski
5 Fizyka Matematyka Chemia Historia Geografia Chemia WF
6 Chemia Angielski Polski WF Biologia WF Historia
Dzień tygodnia Numer lekcji Klasa 1a Klasa 1b Klasa 2a Klasa 2b Klasa 2c Klasa 3a Klasa 3b
Wtorek 1 Matematyka Polski Historia Angielski WF Polski Matematyka
2 Angielski WF Biologia Fizyka Chemia Historia Biologia
3 WF Historia Geografia Matematyka Polski Angielski Geografia
4 Biologia Geografia Fizyka Chemia Historia Fizyka Angielski
5 Fizyka Matematyka Chemia Historia Geografia Chemia WF
6 Chemia Angielski Polski WF Biologia WF Historia
Dzień tygodnia Numer lekcji Klasa 1a Klasa 1b Klasa 2a Klasa 2b Klasa 2c Klasa 3a Klasa 3b
Środa 1 Matematyka Polski Historia Angielski WF Polski Matematyka
2 Angielski WF Biologia Fizyka Chemia Historia Biologia
3 WF Historia Geografia Matematyka Polski Angielski Geografia
4 Biologia Geografia Fizyka Chemia Historia Fizyka Angielski
5 Fizyka Matematyka Chemia Historia Geografia Chemia WF
6 Chemia Angielski Polski WF Biologia WF Historia
Dzień tygodnia Numer lekcji Klasa 1a Klasa 1b Klasa 2a Klasa 2b Klasa 2c Klasa 3a Klasa 3b
Czwartek 1 Matematyka Polski Historia Angielski WF Polski Matematyka
2 Angielski WF Biologia Fizyka Chemia Historia Biologia
3 WF Historia Geografia Matematyka Polski Angielski Geografia
4 Biologia Geografia Fizyka Chemia Historia Fizyka Angielski
5 Fizyka Matematyka Chemia Historia Geografia Chemia WF
6 Chemia Angielski Polski WF Biologia WF Historia
Dzień tygodnia Numer lekcji Klasa 1a Klasa 1b Klasa 2a Klasa 2b Klasa 2c Klasa 3a Klasa 3b
Piątek 1 Matematyka Polski Historia Angielski WF Polski Matematyka
2 Angielski WF Biologia Fizyka Chemia Historia Biologia
3 WF Historia Geografia Matematyka Polski Angielski Geografia
4 Biologia Geografia Fizyka Chemia Historia Fizyka Angielski
5 Fizyka Matematyka Chemia Historia Geografia Chemia WF
6 Chemia Angielski Polski WF Biologia WF Historia

Regulamin Szkolny

W naszym gimnazjum cenimy sobie atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia. Regulamin szkolny jest wyrazem naszych wartości i norm, które pomagają w utrzymaniu harmonijnego środowiska edukacyjnego. Każdy uczeń, decydując się na naukę w Gimnazjum nr 10, zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad. Regulamin zawiera wytyczne dotyczące postępowania w różnych sytuacjach, zarówno w trakcie lekcji, jak i poza nimi, oraz podczas uczestniczenia w wydarzeniach szkolnych.

W regulaminie określono m.in. standardy ubioru, zasady korzystania z urządzeń elektronicznych, a także zachowania podczas przerw i w czasie zajęć pozalekcyjnych. Ponadto, dokument podkreśla znaczenie uczciwości akademickiej, zakazując ściągania na testach czy plagiatowania prac domowych. Szczególną uwagę zwrócono na promowanie pozytywnych relacji między uczniami oraz na prewencję przed zachowaniami agresywnymi czy wykluczającymi. Dbamy o to, aby każdy uczeń czuł się bezpieczny i szanowany, a regulamin jest narzędziem, które ma w tym pomóc.

Pełen Regulamin