Loading...
ul. Miła 100, 70-000 Gdynia, Polska
Pn. - Pt. : 7.00 - 18.00
+48 123 456 789

Nasza Misja w Edukacji

W Gimnazjum nr 10 im. Zjednoczonej Europy w Gdyni, nasza misja w edukacji jest jasno określona: dążymy do tego, by każdy uczeń rozwijał się w otoczeniu, które promuje doskonałość, kreatywność i wzajemny szacunek. Wierzymy, że każde dziecko jest unikatowe i posiada niepowtarzalny zestaw talentów oraz umiejętności, które powinny być rozwijane i pielęgnowane w odpowiedniej atmosferze.

Jako Rada Pedagogiczna, jesteśmy zobowiązani do dostarczania najwyższej jakości nauczania, bazującego na nowoczesnych metodach dydaktycznych, które angażują uczniów i inspirują ich do dalszego rozwoju. Zrozumienie różnorodności kulturowej, społecznej i indywidualnej każdego ucznia jest dla nas kluczem do tworzenia programów nauczania, które odpowiadają na konkretne potrzeby i ambicje naszych podopiecznych.

Pracując razem, staramy się budować środowisko, w którym uczniowie czują się bezpieczni, doceniani i wspierani w swoich dążeniach edukacyjnych. Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również kształtowanie postaw obywatelskich, promowanie samodzielnego myślenia oraz przygotowywanie młodych ludzi do stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku. Wierzymy, że odpowiednie wartości i postawy, wypracowane w trakcie edukacji, stanowią fundament dla przyszłych sukcesów naszych uczniów.

Anna Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Anna Kowalska posiada ponad dwie dekady doświadczenia w edukacji, w tym wiele lat spędzonych jako nauczyciel i kierownik w różnych szkołach średnich. Jest głęboko zaangażowana w rozwój pedagogiczny i nieustannie szuka nowych metod i strategii, które pomogą uczniom osiągnąć sukces.

Jako Przewodnicząca Rady, pani Anna koncentruje się na współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami, aby tworzyć spójne i skuteczne środowisko edukacyjne. Jej pasją jest wprowadzanie innowacji w proces nauczania i uczenia się, mających na celu lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb współczesnego świata.

Marek Wicedyrektor ds. Edukacji

Marek Nowak jest nie tylko wybitnym pedagogiem, ale także autorem wielu publikacji dotyczących nowoczesnych metod nauczania. Przez lata zdobywał doświadczenie zarówno w kraju, jak i za granicą, uczestnicząc w licznych konferencjach i warsztatach.

W swojej roli w Gimnazjum nr 10, Marek skupia się na analizie i doskonaleniu programów nauczania oraz na wspieraniu nauczycieli w ich codziennej pracy. Jego głównym celem jest zapewnienie, by każdy uczeń miał możliwość rozwijania swoich pasji i talentów.

Joanna Koordynator ds. Projektów Edukacyjnych

Joanna Sienkiewicz jest entuzjastką edukacji przez działanie. Wierzy, że uczniowie uczą się najlepiej, kiedy są aktywnie zaangażowani w proces uczenia się. Ma za sobą wiele udanych projektów edukacyjnych, które miały na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

W Gimnazjum nr 10, Joanna jest odpowiedzialna za inicjowanie i koordynowanie projektów międzyprzedmiotowych, które integrują różne obszary wiedzy i umiejętności. Dba o to, by uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w ciekawych inicjatywach, które rozszerzają ich horyzonty.

Tomasz Specjalista ds. Wsparcia Psychopedagogicznego

Tomasz Górski posiada szerokie kwalifikacje w zakresie psychopedagogiki i doradztwa zawodowego. Jego celem jest zapewnienie wsparcia uczniom w trudnych sytuacjach życiowych oraz pomaganie im w rozwoju osobistym i zawodowym.

W Gimnazjum nr 10, Tomasz jest nieocenionym źródłem wsparcia zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Organizuje warsztaty i szkolenia, które pomagają w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, a także w planowaniu kariery zawodowej uczniów.

Strategia Rozwoju Edukacyjnego

Gimnazjum nr 10 w Gdyni od lat przykłada wielką wagę do ciągłego rozwoju edukacyjnego, dostosowując się do zmieniających się realiów społecznych, technologicznych i kulturalnych. Nasza strategia opiera się na holistycznym podejściu do edukacji, które uwzględnia zarówno intelektualne, jak i emocjonalne potrzeby każdego ucznia. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli nie tylko dobrze przygotowani do egzaminów i dalszego kształcenia, ale także stawali się świadomymi, odpowiedzialnymi obywatelami.

Kluczowym elementem naszej strategii jest współpraca z rodzicami, lokalną społecznością i ekspertami z różnych dziedzin. Prowadzimy regularne konsultacje i warsztaty, które pozwalają nam dostosowywać metody nauczania i programy nauczania do aktualnych potrzeb i wyzwań. Ponadto, inwestujemy w szkolenie naszej kadry pedagogicznej, aby byli oni na bieżąco z najnowszymi trendami w edukacji oraz posiadaliby narzędzia niezbędne do efektywnego wspierania uczniów w ich rozwoju.